Učební texty - E4.C

Starší texty najdete zde.


Pro stahování doporučuji DownLoad Manager:

GetRight 5.01

DownLoad Accelerator Plus 5.3


Pokud to nerozbalíte:

WinRAR 3.11cz


Všechny texty a software mají mirror na mém FTP:

ftp://stareksoft.no-ip.com

jméno: uzlabinaci, heslo - žádný neni


Předmět O jaký text se jedná a odkaz na něj KB

Měření Ostatní (poznámky, návody, schéma osc.atd.) 234
  Návod na měření osciloskopem    115
  Laboratorní řád 16
  Seznam požadavků znalostí (otázky) 12
  Rastr tabulek 24
  Zadání úloh 01-08 1084
  Zadání úloh 09-12 806
  Zadání úloh 13-16 931
  Návod na měření pro úlohu 12 32
  Příklad k návodu pro úlohu 12 92
  Zápis kapitoly Digi měřící přístroje a sys.  1851

Angličtina Slovíčka CC2 (žlutá) Unit 1-30 84
  Slovíčka CC3 (zelená)  Unit 1-5 28
  Slovíčka CC3 Unit 7-9   18
  Slovíčka CC3 Unit 10   4
  Slovíčka CC3 Unit 15 3
  Maturitní okruhy 2855
  Holidays 112
  Travelling  text × obr 5×185
  Adjektiva  6
  Gramatika  6
  PC rozhovor  4
  Použití členů  6
  Vypracované maturitní okruhy 01 - 30 112
  Definice gramatiky  5
  Další gramatika 274
  Oprava pololetní práce - důvody 606
  O počítačích 345

Elektronika Vnitřní struktura MAA 725 / 741   368
  Napájení OZ   248
  Zapojení MA78 1645
  Stabilizátor MAA723 315
  Stabilizátory - regulátory napětí 1615
  Impulsní zdroje 1307
  Maturitní okruhy 692
  Napájecí zdroje - příklad 517
  Oscilátory  (ze Šťourovejch stránek) 3600
  Klopný obvody  (ze Šťourovejch stránek)  2240
Schmittův obvod  (ze Šťourovejch stránek)  306
Ukázka protokolu na generátor  719
  Tabulka frakvenčních pásem  129
  Schéma zapojení indikátoru přiblížení 1 80
  Schéma zapojení indikátoru přiblížení 2 292
  Rádiová technika [0-14 černobíle] 765
  Rádiová technika [0-7 barevně] 6375
  Rádiová technika [8-14 barevně] 5121
  Vypracované maturitní okruhy 01 - 17 9000
  Televize 700
  Kompletní sešit z praxe 9461
  Příklady řešené na semináři s Parýzkem  2950
  Chybějící stránka v radiových přijímačích 145
  Televizní přenos informací 784
  Barevná televize - obezně 845
  Barevna obrazovka a její příslušenství 506
  Podrobnější seznam maturitních otázek !!!!!!!!! 9

Občanka Křesťanství, renes., emipir., osvíc.  624

Matematika Tabulka derivace funkcí 128
  Maturitní okruhy   340

Český jazyk Povinná četba pro 2.ročník 99
  Povinná četba pro 3.ročník 129
  Povinná četba pro 4.ročník 597
  Maturitní okruhy 333
  Vypracované maturitní okruhy 01 - 03 16
  Vypracované maturitní okruhy - všechny   !!!!!!!! 157

EP / PV Dokumentace k PIC 16F87x 1685
  Maturitní okruhy EPc 273
  Maturitní okruhy EP 364
  Kodování v základním pasmu  41
  Něco málo k motůrkům  88
  Vypracované maturitní okruhy 01 - 30  1700
  Fourierův rozklad 338
  Dodatek k motůrkům 1

 

Další texty, či Mirror některých textů je k nalezení na Šťourových stránkách